Welkom op site Dho21.nl. Binnenkort weer online!

Er is een brede consensus in de samenleving dat veranderingsprocessen met name wenselijk zijn als ze bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is door de VN-Commissie Brundtland in 1987 als volgt omschreven: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen’. Hierbij is een integrale benadering van economische, sociale en ecologische ontwikkeling van belang met het oog op nu en later. In het vakreview ‘Denkraam voor Duurzame ontwikkeling’ leest u hier meer over.

Date Created: Sat Jan 21 18:59:24 2015